top of page
  • Writer's pictureOtto Eurola

Tekoäly osaa vastata kysymyksiin, mutta osaako se kysyä kysymyksiä?

Uudet tekoälyyn pohjautuvat sovellukset ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota mediassa. Yllättävää on ollut, millä tavalla ne pystyvät esimerkiksi tuottamaan uusia kuvia ja tekstiä, sekä vastauksia erilaisiin kysymyksiin.


Tekoälyä voidaan hyödyntää myös päätöksenteossa. Gartnerin tutkimuksen mukaan 65% liiketoiminnan päätöksistä ovat monimutkaisempia kuin 4 vuotta sitten. Tämän johdosta päätöksenteolla on haasteita pysyä mukana yhä nopeammin muuttuvassa kontekstissa, jossa päätöksiä tehdään.


Tekoälyllä viitataan usein esimerkiksi analytiikkaan, automaatioon ja data-analyysiin ja näitä kaikkia voidaan käyttää työkaluna päätöksenteossa. Tekoäly mahdollistaa suurempien tietomäärien keräämisen, käsittelyn ja hyödyntämisen analyysissä, sekä entistä kehittyneempien mallien käyttämisen. Lisäksi tekoälyn avulla voidaan tehdä entistä parempia ennusteita tulevaisuuden kehityksestä.


Tekoälyn käyttämisellä on myös haasteensa. Tekoälyllä on hyvin rajalliset kyvykkyydet tulkita ihmisten välistä kontekstia ja vuorovaikutusta. Lisäksi tekoälyn käyttäminen ei itsessään poista vinoumia tuloksista sillä data jota se hyödyntää heijastaa yhteiskunnan rakenteita ja vinoumia. Toisaalta keskustelu tekoälyn haasteiden ympärillä on saattanut saada ihmiset tietoisemmiksi siitä miten toimimme ja miten teemme päätöksiä.


Esimerkki arjen tilanteesta jossa tekoäly tukee päätöksentekoa on esimerkiksi sisällön valinta suoratoistopalveluista. Valikkojen selaaminen pitkään sopivaa elokuvaa etsiessä on varmaan monelle tuttu tilanne. Tätä haastetta helpottamaan on kehitetty suosittelualgoritmeja, jotka ehdottavat käyttäjälle sisältöä hänen mieltymystensä perusteella. Suositukset ovat kuitenkin kaukana täydellisestä, sillä katsojan muuttuvia toiveita on rajallisen datan perusteella hankalaa ennustaa. Käyttäjä voi kuitenkin saada suosituksista inspiraatiota lopullista valintaansa varten. Hyvässä valinnassa siis usein tarvitaan sekä tekoälyä, että ihmistä.


Vaikka tekoäly kehittyy jatkuvasti, ihmisellä on kuitenkin merkittävä rooli päätösten tekemisessä vielä pitkään. Tekoälyn ja ihmisten yhteistyö päätöksentekotilanteissa voi tulevaisuudessa tulla yhä tärkeämmäksi ja parhaimmillaan ne tukevat toisiaan entistä parempien päätösten tekemisessä. Tällä hetkellä tekoäly on tehokkaampi luomaan ennusteita, mutta ihmiset ovat parempia käsittelemään epävarmuutta ja tekemään päätöksiä ennusteiden perusteella. Tarvitsemme yhä ihmisiä kysymään haastavia kysymyksiä ja tekemään hankalia päätöksiä.


bottom of page