top of page

Skenaariopohjainen strategia ja tiekartta autoalan järjestölle

Johtava autoalan järjestö

Uudet liiketoimintamallit ja useat epävarmuudet globaalissa toimintaympäristössä muokkaavat autoalaa ennennäkemättömän nopeasti. Autoimme autoalan järjestöä päivittämään strategiaansa.

 

Strategiassa hyödynnettiin skenaarioita ja asiakasymmärrystä tulevaisuuden kestävän strategian muodostamisessa. Tavoitteena oli tunnistaa, miten järjestö voi omalla toiminnallaan tukea autoalan kestävää kasvua ja luoda arvoa jäsenille, sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

paul-pastourmatzis-ysA6qL8j-OI-unsplash.jpg
josh-couch-EqmkC74cQlQ-unsplash (1).jpg

Fasilitoimme strategiaprosessia, johon koko järjestön henkilöstö ja hallitus osallistui tiiviisti. Hyödynsimme skenaarioita vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja keskeisten strategisten haasteiden tunnistamisessa, joihin strategiassa pitää ottaa kantaa. 

Analysoimme asiakkaamme jäsenten ja sidosryhmien tarpeiden muutosta haastatteluilla ja kyselyillä, Lisäksi kartoitimme toimintaympäristön tulevaisuuden keskeisimpiä epävarmuuksia. 

 

Strategiassa määriteltiin visio, missio ja arvot sekä vaihtoehtoiset järjestön positiot tulevaisuuden toimintaympäristössä. Lopuksi laadimme tiekartan strategian toimeenpanon tueksi.

Valittu visio ja missio ohjaavat järjestöä kohti kunnianhimoisia tavoitteita. Strategiset valinnat auttoivat priorisoimaan tekemistä tavalla, joka tukee valittuihin tavoitteisiin pääsyä. 

Useiden erilaisten toimijoiden järjestö pyrkii mahdollisimman vaikuttavaan lopputulokseen, joka vaatii yhteisesti jaettua näkemystä tulevaisuuden epävarmuuksista ja keskeisimmistä strategisista kysymyksistä. 

Strategian toimeenpanon onnistumiseksi määrittelemme tiekarttaan strategisten aloitteiden vastuuhenkilöt, aikataulut, tavoitteet, mittarit, resurssit ja riskit.

Osallistavan prosessin tuloksena strategia johti suoraan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden määrittelyyn ja henkilöstö oli heti valmis aloittamaan toimenpiteet.

damir-babacic--5fL5uvvIDQ-unsplash.jpg

What customers say

"Suosittelisin Swanlakea kumppaniksi strategiaprojektiin. Ei ole itsestäänselvyys, että strategiatyössä osataan kuunnella eri osapuolia ja saadaan koko organisaatio osallistettua työn tekemiseen näin hyvin."

Toimitusjohtaja, Johtava autoalan järjestö

bottom of page